MALIM KORACIMA KROJIMO SVET!

Passion for Fashion will lead you in next 2020

KORAKOM TRADICIJE

Narodna igra

KORAKOM RAZVOJA

Sportić

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Balet

Saznaj više o našim programima

FOLKLOR

KORAKOM TRADICIJE

“Korakom tradicije ”  je program za rano učenje narodne igre i tradicije u okviru redovnog vaspitno-obrazovnog rada. Namenjen je deci od  3 godine do polaska u školu.

SPORT

KORAKOM RAZVOJA

,,Korakom razvoja” je specijalan dugogodišnji program prilogeđen deci uzrasta od 2-3 i deci od 3-5 godina, tako da pravoremeno podstaknu prirodan razvoj .

BALET

ÉTAPE PAR ÉTAPE

“Étape par étape ”  je program za rano učenje baleta  u okviru redovnog vaspitno-obrazovnog rada. Namenjen je deci od  3 godine do polaska u školu.