,,Korak po korak” u još jednom novom objektu

USO,,Korak po korak” u PU,,Zvezdice” sa programom ,,Korakom tradicije” i ,,Étape par étape”.