Predsnosti igre i sporta

Igra deluje na razvoj celokupne ličnosti. Ona utiče na psihofizičku strukturu ličnosti deteta razvijajući njegove osobine i sposobnosti. Psihologija i pedagogija su pokušale da istaknu značaj igre: u fizičkom pogledu imaju presudni značaj za pravilno razvijanje dečijih mišića i uvežbavanje svih delova tela. Igra pomaže intelektualnom razvoju, ali istovremeno i stepen intelektualne razvijenosti utiče na vrstu i kvalitet dečije igre. Dete igrom uči moralnom ponašanju i socijalizuje se.

Tokom dečijeg rasta i razvoja postoje određeni periodi kada je lakše, brže i pogodnije razvijati određene sposobnosti. Te senzintivne periode treba na vreme podstaknuti i “uhvatiti” kako bi na pravilan način razvili odredjene sposobnosti kod dece, kako fizicke (fleksibilnost, brzina, snaga, okretnost, izdrzljivost…), tako i socijalne veštine (razvoj govora  koji se stiče kroz pesme i igre), razvoj cula, kongnitivni razvoj i naravno emocionalni razvoj. Mi kroz naše znanje i dugogodišnje iskustvo pažljivo smo napravilii program i prilagodili ga uzrastu dece,  kako bismo maksimalno razvili njihove sposobnosti  i uspešno ga sprovodimo u radu sa našim vrtićima.

®NAPOMENA : Svi podaci sa ovog sajta su vlasništvo USO „Korak po korak“ . Svaka upotreba bez naše saglasnosti kažnjiva je zakonom.