Predstava u PU,,Šumaska bajka”

USO “Korak po korak”- Nikola Milić idejni tvorac završne predstave sa kolektivom vrtića ,,Šumska bajka”.