Prezentacija naših programa

Direktor USO “Korak po korak” Stefan Milić u predstavljanju našeg programa i načina rada u vrtiću “Šumska bajka”.