PU,,Naša bubamara”

Od 1. oktobra 2017.godine, na svoj 1.rođendan, USO,,Korak po korak” počinje sa radom u PU,,Naša bubamara”. Deca ove Predškolske ustanove će učiti programe ,,Korakom razvoja” i ,,Korakom tradicije”.