PU,,Tina” i USO,,Korak po korak”

Od 1.decembra 2017.godine ,,Korak po korak” je deo Zabavištanceta ,,Tina”. Ova deca će naučiti igre prilagođene njihvom uzrastu iz programa ,,Korakom tradicije”.